Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

Ve středu 3. 6. 2020 a ve čtvrtek 4. 6. 2020 bude uzavřen sportovní areál naší školy z důvodu pokládky povrchu atletické rovinky.

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Město Prostějov - "Instrukce k jednotnému postupu zápisu na zřizovaných základních školách v souladu s opatřením MŠMT"

Termín podání přihlášek  10. 4. - 24. 4. 2020
Způsoby podání:
Aplikací Online zápis do školy přístupná na www.zsval.cz - ZDE (náhledy obrazovek - ZDE + video ZDE)
  - Rodič navštíví naše školní webové stránky, klikne na připravený odkaz, přičemž se mu zobrazí formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.
- Po vyplnění formuláře už zbývá pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Rodič si může vyplněný pdf soubor vytisknout a do naší školy odeslat poštou. Podepsat ho lze ale i elektronicky (datová schránka: 9xxxrf7) a zaslat e-mailem: zsval@pvskoly.cz
  - vytištění podkladů, podepsání a zaslání do školy
Poštou - vyplnit Žádost o zápis, podepsat
  - poslat poštou na adresu školy (Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, 796 03 Prostějov 3)
Datovou schránkou - datová schránka školy: 9xxxrf7
  - poslat podepsaný sken Žádosti o zápis
E mailem - poslat Žádost o zápis opatřenou elektronickým podpisem
Osobní předání ve škole - pouze ve výjimečných případech, po telefonické domluvě
  - všechny požadované podklady jsou umístěny u vchodu školy k osobnímu převzetí v úředních hodinách
  - všechny vyplněné a podepsané dokumenty lze vhodit do schránky u vchodu do školy
V případě dotazů nebo problémů jsme rodičům k dispozici na tel. č. 582366040 nebo e-mailu: zsval@pvskoly.cz
Dokumenty Kritéria pro přijetí
  Žádost o zápis
  Žádost o odklad plnění povinné školní docházky - přiložit vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa *.doc *.pdf (doložit co nejdříve, nejpozději 28. 8. 2020)
Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte - Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

- Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.

- Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

- Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte - Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

- Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.