Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Webové stránky: http://tajnyzivotmesta.cz/

„Tajný život města“ na Valentce

Žáci 6. - 9. ročníku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty se zapojili už do 2. ročníku česko-slovensko-francouzského projektu „Tajný život města“, který organizuje vzdělávací centrum TEREZA s partnery ŽIVICA a Veolia.

Určitě každý z nás při procházce městem narazil na rostlinu, kterou neuměl pojmenovat. K určení názvu takových rostlinek jsme dosud potřebovali knihy s jejich obrázky nebo klíč k určování. Dnes existuje volně stažitelná aplikace pro mobily a tablety  Pl@ntNet, která pomocí softwaru pro vizuální rozpoznávání pomáhá rostliny identifikovat, pojmenovat.

Naším úkolem v tomto projektu je vkládat do databáze fotografie částí rostlin (listu, květu, plodu, kůry stromu), aplikace název rostliny určí a pro kontrolu pošle odborníkům do Francie. Všechna pozorování jsou zařazena do volně přístupné databáze, čím víc jich bude, tím lépe aplikace rozezná konkrétní rostlinu.

Naše škola se do projektu zapojila z několika důvodů. Chceme se podílet na vývoji aplikace pro širokou veřejnost celého světa, chceme také objevovat zajímavé lokality v našem městě, kde se nachází mnoho zajímavých přírodních zajímavostí. Můžeme snáze identifikovat řadu rostlinných druhů, pátrat po biodiverzitě ve svém okolí. Získali jsme čtyři tablety, se kterými jako badatelé vyrážíme do přírody, fotografujeme a objevujeme.

Aplikaci Pl@ntNet si může stáhnout každý uživatel mobilu nebo tabletu s OS Android nebo iOS, vyfotografovat rostlinu v přírodě je snadné a určení názvu je překvapivě přesné. Neznámé rostliny lze poslat na zsvalenty@gmail.com, zařadíme je do databáze po určení odbornými botaniky.

Jitka Šmehlíková + tým ve složení:

Naše činnost:

- Jitka Šmehlíková se účastnila ve dnech 1. – 3. 11. 2017 semináře pro učitele k projektu „Tajný život města“ (Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna).

- 27. 2. 2018 se Jitka Šmehlíková se 4 žáky realizačního týmu  (který tvoří žáci 7.A, 7.B a 9.A) zúčastnili semináře pro týmy projektu „Tajný život města“ v Uherském Hradišti.

- Březen 2018 - první aktivní fotografování a odesílání fotek ke kontrole a zveřejnění v aplikaci Pl@ntnet - info na facebooku

- Účastníci loňského semináře (jako praví youtubeři) připravili krátké instruktážní video o své cestě a o aplikaci Pl@ntnet - VIDEO

- 11. 4. 2018 byli o projektu informováni všichni pedagogové školy na pedagogické radě - zprávou koordinátora EVVO a krátkou informací kolegyně PhDr. Jitky Šmehlíkové. Následně o zapojení do projektu informovali učitelé rodiče žáků na třídních schůzkách.

- V průběhu realizace projektu žáci odesílali fotografie prostřednictvím aplikace podle našeho dohodnutého plánu:

1. Zmapování rostlin naší školní ekozahrady a školního sportovního areálu.

2. Seznámení se s ekosystémem biokoridoru Hloučela (v rámci výuky tohoto ekosystému, studujeme Ekologický přírodopis RNDr. Danuše Kvasničkové, CSc.).

3. Jarní prohlídka prostějovské botanické zahrady.

4. Zmapování jarní flóry při geologické exkurzi na Velký Kosíř (díky vzdělávacímu programu Ekocentra IRIS v Prostějově).

- V průběhu měsíce dubna a května jsme se připravovali na náš ekoden, který se uskutečnil v pátek 25. 5. 2018 pro naše prvňáčky.

Dokumentační fotografie:

Žák 7. ročníku připravil facebookovou skupinu Plant net Zsval, kde publikujeme některé fotografie pro Pl@ntNET a fotky z našich aktivit.

Jitka Šmehlíková a Radomír Palát přenesli poznatky o badatelské metodice vyučování na kolegy Evu Zatloukalovou (M-Př), Renatu Kovářovou (Aj-Př) a Alenu Královou (M-F). K dispozici jsou tyto badatelské pracovní listy:

Důkaz bílkovin v potravinách

Důkaz škrobu v potravinách

Filtrace

Kolik váží vzduch ve třídě?

Měření pH

Voda

Jednoděložné a dvouděložné rostliny

Foto z realizace ZDE

Jitka Šmehlíková a žáci realizačního týmu připravili také QUEST "Valenťákova stezka" - ke stažení ZDE Text článku do tisku

Zpráva o našem guestu

Závěrečná zpráva o projektu