Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

 

Přihláška

Evaluační dotazník - před zahájením projektu

Vizitka naší školy

Zpravodaje SVĚTOVÉ ŠKOLY

 

Čím je podle nás škola výjimečná?

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme svými tituly – „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata jsou součástí různých vyučovacích předmětů (i jako průřezová témata našeho školního vzdělávacího programu), environmentálních aktivit našich žáků při soutěžích. Realizujeme velké množství besed a preventivních programů, např. „zdravá výživa s výživovou poradkyní“, „zdravé zuby“, prevence kriminality a další. Žáci si odhlasovali účast v programu „Adopce na dálku“, sponzorujeme klokana králikovitého v ZOO v Olomouci, pomáháme svým kamarádům ze speciální školy.

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

Chceme získat zkušenosti v dalších tématech globálního vzdělávání, zviditelnit naše dosavadní aktivity i v jiném okruhu veřejnosti (než doposud). Chceme najít další spolužáky s novými nápady a myšlenkami, kteří se budou podílet na našem školním životě.

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP

Základní informace na web Světové školy

Plán místní akce

Cíle GRV: podrobně ZDE

Aktivita Ponožkový den

Aktivita Deváťáci učí na 1. stupni

Aktivita Učíme se společně

Aktivita Hrajeme si společně - Pozvánka - Tisková zpráva - Průkaz účastníka

 Prezentace k závěrečnému workshopu: - vizitka - prezentace

Tisková zpráva 20. 6. 2018 - Prostějovský týden (Prostějovský deník)

Tisková zpráva 27. 6. 2018 - PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY