Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy

 

Přihláška

Evaluační dotazník - před zahájením projektu

Vizitka naší školy

Zpravodaje SVĚTOVÉ ŠKOLY

 

Čím je podle nás škola výjimečná?

Jsme typická městská panelová škola, přesto se chlubíme svými tituly – „Škola udržitelného rozvoje“ a „Zelená škola Olomouckého kraje“. Jak je to možné? Zajímáme se o svět kolem nás, máme aktivní žáky a skvělé učitele. Dlouhodobě se zapojujeme zejména do environmentálních aktivit ve spolupráci s Ekocentrem IRIS v Prostějově, máme výborné zkušenosti ze spolupráce s Okrašlovacím spolkem města Prostějova, s Muzeem Prostějovska. V areálu školy budujeme ekozahradu, v blízkosti školy využíváme k výuce i zábavě biokoridor Hloučela, máme možnost využívat 3 školní hřiště. Ve škole důsledně třídíme odpad (staré baterie, elektrozařízení, plasty, papír, tonery, starý olej), pořádáme plno společných aktivit (sportovních i kulturních). Rádi také jezdíme poznávat svět prostřednictvím exkurzí, vycházek, výletů a škol v přírodě. Také se rádi účastníme nejrůznějších soutěží a projektů („Evropa kolem nás“, „Tajný život města“, „CO2liga“).

Jak ve škole pracujeme s globálními tématy?

Globální témata jsou součástí různých vyučovacích předmětů (i jako průřezová témata našeho školního vzdělávacího programu), environmentálních aktivit našich žáků při soutěžích. Realizujeme velké množství besed a preventivních programů, např. „zdravá výživa s výživovou poradkyní“, „zdravé zuby“, prevence kriminality a další. Žáci si odhlasovali účast v programu „Adopce na dálku“, sponzorujeme klokana králikovitého v ZOO v Olomouci, pomáháme svým kamarádům ze speciální školy.

Proč se škola uchází o titul Světová škola?

Chceme získat zkušenosti v dalších tématech globálního vzdělávání, zviditelnit naše dosavadní aktivity i v jiném okruhu veřejnosti (než doposud). Chceme najít další spolužáky s novými nápady a myšlenkami, kteří se budou podílet na našem školním životě.

Zpráva o začlenění GRV cílů a témat do ŠVP

Základní informace na web Světové školy

Plán místní akce

Cíle GRV: podrobně ZDE

Aktivita Ponožkový den

Aktivita Deváťáci učí na 1. stupni

Aktivita Učíme se společně

Aktivita Hrajeme si společně - Pozvánka - Tisková zpráva - Průkaz účastníka

 Prezentace k závěrečnému workshopu: - vizitka - prezentace

Tisková zpráva 20. 6. 2018 - Prostějovský týden (Prostějovský deník)

Tisková zpráva 27. 6. 2018 - PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY