Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

 

Škola udržitelného rozvoje Klubu ekologické výchovy

Akce je vyhlašována Klubem ekologické výchovy – asociací pedagogů a škol, pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO.

Cíl soutěže:

Zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol v regionech ČR a ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Klíčovým záměrem je především podpora rozvoje environmentální výchovy v (EV/VUR) i na školách, které by měly zájem začít, ale zatím žádné zkušenosti nemají. Vyhlášení soutěže posiluje aktivity škol a školských zařízení v regionech ČR v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj. Dalším záměrem je prezentovat školy jako centra vzdělávání pro UR.

Naše škola získala 1.stupeň (nejvyšší)

- Jsme škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV/UR, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy. Ve škole působí kvalifikovaný koordinátor EV/UR (absolvent specializačního studia - Radomír Palát), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementu. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV/UR. Škola realizuje programy k EV/UR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.