Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Základní údaje o škole Učitelé Pomáháme
Stručná charakteristika školy Kroužky Ekotým
Historie školy Poradní sbor ředitele školy Informace školní družiny
Edvard Valenta - základní informace Školní poradenské pracoviště Lyžařský kurz 2021/2022
Žákovská samospráva Školská rada  
Školní účet - Office 365   Hlášení závad IT

Termíny prázdnin ve školním roce 2021/2022

středa 27.10. a pátek 29.10.2021

 podzimní prázdniny

čtvrtek 23.12.2021 - neděle 2.1.2022

 vánoční prázdniny

pátek 4.2.2022

 pololetní prázdniny

28.2.-6.3.2022

 jarní prázdniny

čtvrtek 14.4.2022

 velikonoční prázdniny

pátek 1.7.2022 až středa 31.8.2022  letní prázdniny

Termíny třídních schůzek:

24. 11. 2021 20. 4. 2022

Termíny pedagogických rad:

25.8.2021 24.11.2021 24.1.2022 20.4.2022 22.6.2022

Den otevřených dveří: v průběhu měsíce března 2022

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je nezávislý správní orgán školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí žákům zapojení do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za jejich vlastní vzdělávání. Je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky. Informace jsou předávány prostřednictvím volených zástupců tříd. Vždy dva zástupci za každou třídu od 3. ročníků.

Školní koordinátorka žákovské samosprávy Alena Králová dohlíží na činnost, účastní se všech schůzek a spoluorganizuje vzájemná setkání. Zastupuje žákovskou samosprávu při jednání s vedením školy.

Tradiční akce žákovské samosprávy:

Bílá pastelka

Halloween

Adopce na dálku

Adopce v ZOO

Mikuláš ve škole a na Tetíně

Deváťáci učí na 1. stupni

Ponožkový den

Společná výuka s dětmi ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov

Den dětí pro Tetín

Zástupci tříd v žákovské samosprávě

3.A

Ema Krejčí, Petr Barveníček

3.B

Šimon Matal, Linda Marko

4.A

Rozálie Špečková, Joachim Sokol

4.B

Adéla Kaprálová, Amálie Kopecká

5.A

Lukáš Marek, Petr Ševcůj

5.B

Jakub Přecechtěl, Lucie Vrbová

5.C

Marek Kašpar, Anděla Koutná

6.A

Filip Skalík, Tereza Zvonková

6.B

Mikuláš Všetička, Sofie Stará

6.C

Sofie Švécarová, Jakub Stužka

7.A

Barbora Svobodová, Kateřina Entlová

7.B

Aneta Divilová, Anna Prokešová

7.C

Adéla Wallová, Martin Cetkovský

8.A

Veronika Lisová, Lukáš Uhřík

8.B

Darina Kudláčková, Sára Koňařová

8.C

Nikola Cibulcová, Vanesa Skalníková

9.A

Bedřich Vávra, Jakub Špičák

9.B

Tomáš Bílý, Barbora Pischová

9.C

Nikol Žáčková, David Zachar

 

Klub přátel školy

předsedkyně: Daša Mátlová

místopředseda: Mgr. Petra Ševcůjová

Školská rada:

předsedkyně: MUDr. Petra Marková

členové: Ing. Milada Sokolová, Roman Karšulín, Mgr. Ivana Pochylová, Mgr. Lenka Gottvaldová,  Mgr. Soňa Nováková

Poradní sbor ředitele školy

- Mgr. Zdeňka Pospíšilová - zástupce ředitele

- Mgr. Radomír Palát, zástupce ředitele školy, koordinátor ICT, koordinátor EVVO

- Mgr. Markéta Talandová - výchovný poradce

- Mgr. Pavlína Weisserová - školní preventistka

- Markéta Pižlová - ekonomka

- Zdenka Foltýnová - vedoucí školní jídelny

- Viktor Ondrašina - správce budovy, školník

- Mgr. Alena Králová - žákovská samospráva

Základní údaje o škole:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Adresa: Edvarda Valenty 3970/52
  Prostějov 3, 796 03
Telefon: (+420)582 366 040
E-MAIL: posta@zsval.cz
WWW stránky: www.zsval.cz
Kontaktni osoba / e-mail: Radim Weisser, Mgr. / radim.weisser@zsval.cz
Zřizovatel: Město Prostějov 
Obory: 1. až 9. ročník - základní škola - anglický, německý jazyk a ruský jazyk (od 1. ročníku výuka AJ, druhý jazyk (NJ nebo RJ) od 7. ročníku
IZO ředitelství: 600120392 
IZO škol a zařízení: 102591261-ZŠ, 118900421 - ŠD, 103219081 - ŠJ 
Číslo účtu: Raiffeisenbank a. s., 9207677001/5500
Číslo datové schránky: 9xxxrf7
Poznámka: Příspěvková organizace, IČO: 479 22 303.
Sportovní areál.
Na www.mapy.cz
Město Prostějov: WWW prezentace 

 

Stručná charakteristika školy

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku). Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 3 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a polytechnickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, oddělení školní družiny, jídelna. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.