Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Základní údaje o škole Učitelé Pomáháme
Stručná charakteristika školy Kroužky Ekotým
Historie školy Poradní sbor ředitele školy Informace školní družiny
Edvard Valenta - základní informace Školní poradenské pracoviště Lyžařský kurz 2018/2019 *.doc
Žákovská samospráva Rada školy "Soutěž s panem Popelou"
Školní účet - Office 365   Dotazník 4  Dotazník8

Termíny prázdnin ve školním roce 2019/2020

úterý 29.10. a středa 30.10.2019

 podzimní prázdniny

pondělí 23.12.201 - pátek 3.1.2020

 vánoční prázdniny

pátek 31.1.2020

 pololetní prázdniny

10.-16.2.2020

 jarní prázdniny

čtvrtek 9.4.2020

 velikonoční prázdniny

středa 1.7.2020 až pondělí 31.8.2020  letní prázdniny

Termíny třídních schůzek:

13. 11. 2019 15. 4. 2020

Den otevřených dveří: 1. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 h, jsou vítáni i rodiče budoucích prvňáčků.

Termíny pedagogických rad:

26. 8. 2019 13. 11. 2019 27. 1. 2020 15. 4. 2020 22. 6. 2020

Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je nezávislý správní orgán školy, který svým poradním hlasem může ovlivňovat a přispívat k organizaci naší školy. Nabízí žákům zapojení do života školy, a podporuje tak jejich zodpovědnost za jejich vlastní vzdělávání. Je prostředkem ke spolupráci napříč ročníky. Informace jsou předávány prostřednictvím volených zástupců tříd. Vždy dva zástupci za každou třídu od 3. ročníků.

Školní koordinátorka žákovské samosprávy Mgr. Alena Králová dohlíží na činnost, účastní se všech schůzek a organizuje vzájemná setkání. Zastupuje žákovskou samosprávu při jednání s vedením školy.

Tradiční akce žákovské samosprávy:

Bílá pastelka

Halloween

Adopce na dálku

Adopce v ZOO

Mikuláš ve škole a na Tetíně

Deváťáci učí na 1. stupni

Ponožkový den

Společná výuka s dětmi ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov

Den dětí pro Tetín

Zástupci tříd v žákovské samosprávě

3.A

Veronika Konečná, Viktorie Sedláčková

3.B

Jakub Přecechtěl, Tereza Nová

3.C

Marek Kašpar, Adéla Koutná

4.A

Tereza Zvonková, Filip Skalík

4.B

Nela Růžičková, Jakub Procházka

4.C

Eliáš Popelka, Sofi Švécarová

5.A

Nikola Foukalová, Anna Hrubanová

5.B

Karola smejkalová, Julie Maňáková

5.C

Adéla Wallová, Jakub Kumstát

6.A

Veronika LIsová, Václav Šnajdr

6.B

Sofie Artemenko, Jan Ondris

6.C

Nikola Cibulcová, Roman Koláček

7.A

Jakub Špičák, Bedřich Vávra

7.B

Tomáš Bílý, Filip Bořil

7.C

Tereza Braunerová, Nikola Žáčková

8.A

Radovan Bartoň, Kryštof Foukal

8.B

Filip Walla, Anna Vybíralová

9.A

Natálie Roháčková, Karolína Kulhánková

9.B

Šimon Buřt, Sofie Klosová

 

Klub přátel školy

předsedkyně: Daša Mátlová

místopředseda: Mgr. Petra Ševcůjová

Rada školy

předsedkyně: MUDr. Petra Marková

členové: Ing. Milada Sokolová, Ing. Aleš Matyášek, Mgr. Ivana Pochylová, Mgr. Lenka Gottvaldová,  Mgr. Soňa Nováková

Poradní sbor ředitele školy

- RNDr. Hana Šťastná - zástupce ředitele

- Mgr. Radomír Palát, zástupce ředitele školy, koordinátor ICT, koordinátor EVVO

- Mgr. Markéta Talandová - výchovný poradce, protidrogový koordinátor

- Markéta Pižlová- ekonomka

- Zdeňka Foltýnová - ved. šk. jídelny

- Viktor Ondrašina - správce budovy, školník

- Mgr. Alena Králová, Mgr. Veronika Vrbová, Bronislava Kozlovská - žákovská samospráva

Základní údaje o škole:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Adresa: Edvarda Valenty 3970/52
  Prostějov3, 796 03
Telefon: (+420)582 366 040
FAX: (+420)582 366 040
E-MAIL: zsval@pvskoly.cz
WWW stránky: www.zsval.cz
Kontaktni osoba / e-mail: Radim Weisser, Mgr. / radim.weisser@zsval.cz
Zřizovatel: Město Prostějov 
Obory: 1. až 9. ročník - základní škola - anglický, německý jazyk a ruský jazyk (od 1. ročníku výuka AJ, druhý jazyk (NJ nebo RJ) od 7. ročníku, výuka francouzského jazyka formou kroužku od 1. ročníku)
IZO ředitelství: 600120392 
IZO škol a zařízení: 102591261-ZŠ, 118900421 - ŠD, 103219081 - ŠJ 
Číslo účtu: Raiffeisenbank a. s., 9207677001/5500
Číslo datové schránky: 9xxxrf7
Poznámka: Příspěvková organizace, IČO: 479 22 303.
Sportovní areál.
Na www.mapy.cz
Město Prostějov: WWW prezentace 

 

Stručná charakteristika školy

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku). Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a polytechnickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny, jídelna. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.