Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Základní údaje o škole Učitelé Pomáháme
Stručná charakteristika školy Kroužky Ekotým
Historie školy Poradní sbor ředitele školy Informace školní družiny
Edvard Valenta - základní informace Školní poradenské pracoviště Lyžařský kurz 2018/2019 *.doc
Žákovská samospráva Rada školy "Soutěž s panem Popelou"
Školní účet - Office 365    

Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019

pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018

 podzimní prázdniny

sobota 22.12.2018 - středa 2.1.2019

 vánoční prázdniny

pátek 1.2.2019

 pololetní prázdniny

4.-10.2.2019

 jarní prázdniny

čtvrtek 18.4.2019

 velikonoční prázdniny

sobota 29.6.2019 až neděle 1.9.2019  letní prázdniny

Termíny třídních schůzek:

14. 11. 2018 10. 4. 2019

Den otevřených dveří: 3. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 h, jsou vítáni i rodiče budoucích prvňáčků.

Termíny pedagogických rad:

29. 8. 2018 14. 11. 2018 23. 1. 2019 10. 4. 2019 24. 6. 2019

Žákovská samospráva

3.A 6.A
3.B 6.B
3.C 6.C
4.A 7.A
4.B 7.B
4.C 8.A
5.A 8.B
5.B 9.A
5.C 9.B

 

 

Klub přátel školy

předsedkyně: Daša Mátlová

místopředseda: Ing. Petr Šilhánek

pokladník: Ivana Valová

Rada školy

předsedkyně: MUDr. Petra Marková

členové: Ing. Milada Sokolová, Ing. Aleš Matyášek, Mgr. Ivana Pochylová, Mgr. Lenka Gottvaldová,  Mgr. Soňa Nováková

Poradní sbor ředitele školy

- RNDr. Hana Šťastná - zástupce ředitele

- Mgr. Hana Lužná - výchovný poradce - kariérní poradce

- Mgr. Markéta Talandová - výchovný poradce, protidrogový koordinátor

- Markéta Pižlová- ekonomka

- Zdeňka Foltýnová - ved. šk. jídelny

- Vladimír Růžička - správce budovy

- PhDr. Jitka Šmehlíková - žákovská samospráva

- Mgr. Radomír Palát - ICT koordinátor, Koordinátor EVVO

Základní údaje o škole:

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52
Adresa: Edvarda Valenty 3970/52
  Prostějov3, 796 03
Telefon: (+420)582 366 040
FAX: (+420)582 366 040
E-MAIL: zsval@pvskoly.cz
WWW stránky: www.zsval.cz
Kontaktni osoba / e-mail: Radim Weisser, Mgr. / radim.weisser@zsval.cz
Zřizovatel: Město Prostějov 
Obory: 1. až 9. ročník - základní škola - anglický, německý jazyk a ruský jazyk (od 1. ročníku výuka AJ, druhý jazyk (NJ nebo RJ) od 7. ročníku, výuka francouzského jazyka formou kroužku od 1. ročníku)
IZO ředitelství: 600120392 
IZO škol a zařízení: 102591261-ZŠ, 118900421 - ŠD, 103219081 - ŠJ 
Číslo účtu: Raiffeisenbank a. s., 9207677001/5500
Číslo datové schránky: 9xxxrf7
Poznámka: Příspěvková organizace, IČO: 479 22 303.
Sportovní areál.
Na www.mapy.cz
Město Prostějov: WWW prezentace 

 

Stručná charakteristika školy

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku), francouzského (formou kroužku už na 1. stupni).Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny, jídelna a zubní ordinace přímo v budově. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.