Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

Ve středu 3. 6. 2020 a ve čtvrtek 4. 6. 2020 bude uzavřen sportovní areál naší školy z důvodu pokládky povrchu atletické rovinky.

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Projekty naší školy

Projekt "Čtení nás mění", Lenka Blahová, Zdeňka Pospíšilová, Miroslava Snášelová
Projekt "Poznáváme les", Mgr. Pavlína Novotná
Projekt "Chytrá škola (Smart school)", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269
Projekt "Škola spolupráce a pomoci", reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/001663
Projekt "Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513
Projekt "Příroda školní zahrady pro všechny smysly" - 2018/2019
Projekt "Světová škola" - 2018/2019
Projekt "Tajný život města" - 2017/2018 - Téma: Questing
Projekt "Učíme se společně", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005299
Projekt Litter Less 2016/2017 (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha)
Projekt Tajný život města (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Praha) - 2016/2017
Projekt "Nenávist na internet nepatří" - logo - plakát
Projekt "VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A KAMPANĚ PREVENCE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE TŘECH KRAJÍCH ČR"
Projekt Naše jazyková gramotnost (Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky), realizace 2015
Projekt Informační centra digitálního vzdělávání - jsme partnerem č. 18, realizace v letech 2014 - 2015
Projekt "Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd"  (Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky)
Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských základních školách
Projekt EU PENÍZE ŠKOLÁM - 2010 - 2013.
Projekt DEN S KAMARÁDY V PŘÍRODĚ, 2012
Projekt NAŠE EKOZAHRADA podpořený v programu Škola pro udržitelný život (společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy Sever), 2011.
Projekt EKODEN V BIOKORIDORU HLOUČELA, 2010
Projekt EKOŠKOLA - certifikát

Jsme zapojeni do projektu E-SAFETY LABEL pro bezpečnější školu.