Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Litter Less Campaign

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do celoroční kampaně Litter Less - "Sbíráme a využíváme plastové kelímky". Tématem kampaně (kterou v ČR organizuje v rámci programu Ekoškola Sdružení Tereza) je předcházení nebo minimalizace vzniku odpadů ve škole. Na plnění aktivit se podílí členové ekotýmu naší školy a žáci volitelného předmětu Praktika z přírodopisu.

Před vlastní kampaní jsme provedli analýzu toho, jak v naší škole nakládáme s odpady. Výsledek nás moc nepřekvapil, protože se třídění odpadů věnuje již několik let s poměrně velkým úspěchem.

    Systém třídění odpadů je v naší škole na vysoké úrovni, třídíme:

o   staré baterie (do zelené kartonové krabice v odpadovém koutku, odvoz v rámci projektu Recyklohraní), INFOLETÁČEK1

o   drobný elektroodpad (do červené sběrné nádoby v odpadovém koutku, odvoz v rámci projektu Recyklohraní), INFOLETÁČEK2

o   odpadní tonery a prázdné náplně do tiskáren a kopírek (do speciální sběrné nádoby v odpadovém kotku, odvoz v rámci projektu Recyklohraní), INFOLETÁČEK3

o   vysloužilé osvětlovací zařízení (do modré sběrné nádoby v odpadovém koutku, odvoz v rámci systému Ekolamp), INFOLETÁČEK4

o   starý použitý potravinářský olej (do speciální sběrné nádoby umístěné ve školní kuchyni v rámci systému www.sberoleje.cz),

o   třídíme ve škole odpadní papír (na chodbách jsou modré kontejnery na jejich shromažďování – ty vyklízejí naše paní uklízečky, ve všech třídách jsou kartonové krabice na sběr papíru – ty jednou týdně vyklízejí členové ekotýmu a žáci 9. ročníků – vynášejí do modré sběrové nádoby A.S.A. Prostějov, která je umístěna za školou), INFOLETÁČEK5

o   třídíme ve škole sklo (do zelených sběrných nádob, které jsou umístěny ve všech pavilonech školy – vyklízejí naše paní uklízečky), INFOLETÁČEK6

o   třídíme plasty (do žlutých sběrných nádob, které jsou umístěny ve všech pavilonech naší školy – vyklízejí naše paní uklízečky), INFOLETÁČEK7

o   sbíráme vršky od PET lahví do „víčkožroutů“, kteří jsou umístěni ve všech pavilonech naší školy, odvoz organizuje naše žákovská samosppráva s paní učitelkou Lenkou Gottvaldovou,

o   sbíráme PET lahve do žlutých sběrných košů, od loňského školního roku využíváme nově zakoupené lisy na PETky, s jejichž obsluhou jsme postupně seznámili všechny žáky i dospělé osoby z naší školy,

o   na školní ekozahradě máme umístěnu nádobu na bioodpad (hnědá, na rostlinný odpad) a kompostér – využíváme na sběr organického rostlinného odpadu, který vzniká ve škole při pracovních činnostech žáků.

            Anketním dotazníkem jsme zjistili, že jako nedostatek v našem systému třídění odpadů žáci vnímají velké množství plastových kelímků. Tento odpad vzniká na dvou místech naší školy:

    1. u automatu na mléčné dotované výrobky (je tam sice umístěna žlutá sběrná nádoba, ale při počtu cca 400 uživatelů automatu samozřejmě její objemová kapacita nestačí, část kelímků končí v koši na směsný odpad),

    2. ve školní jídelně skoro každý týden máme k obědu jako přídavek jogurt, jogurtové mléko nebo jiný nápoj v kelímku, tyto kelímky se hromadí také v koši na směsný odpad.

Plán naší kampaně:

- sběr informací o množství plastových kelímků, které se ve škole vyhazují za 1 týden, vytvoření informačního letáčku o sběru plastových kelímků, zpracování přehledné tabulky o množství vyhozených plastových kelímků ve škole a o objemu takto vzniklého odpadu,

- zakoupení sběrných nádob na plastové kelímky, jejich polepení letáčkem a umístění k automatu na mléčné výrobky a do školní jídelny,

- propagace kampaně ve školním rozhlasu, na webových stránkách projektu ZDE

- propagace a osvěta u nejmenších spolužáků - žáčků 1. tříd (1.A, 1.B a 1.C) v rámci naučného a zábavného dne, který uspořádáme v pondělí 5. 6. 2017. Fotografie ZDE

- zveřejnění tiskové zprávy s informací o naší aktivitě pro obyvatele města Prostějova ZDE

SPLNĚNO - ZDE KE STAŽENÍ FORMULÁŘ DOBRÉ PRAXE + FOTODOKUMENTACE