Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Leden 2019    
3. čtvrtek 9:00-11:00 Bruslení - 7.A (Ridel), 7.B (Gottvaldová), 8.A (Navrátil)
  11:00 Divadelní představení pro žáky 8.A, 8.B, 9.A a 9.B (Talandová)
4. pátek   5.b - exkurze - hvězdárna (Majerová)
16. středa   Okresní kolo dějepisné olympiády (Gottvaldová)
17. čtvrtek   Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku
23. středa 14:00 Pedagogická rada
24. čtvrtek   6.A, 7.B - exkurze do Planetária a hvězdárny v Brně (Škobrtalová)
27. neděle   Odjezd žáků 7. ročníku na lyžařský výcvikový kurz (Šmehlíková)
31. čtvrtek 8:30 Filmové představení pro 2. až 4. třídy (Gallová)
  10:55-11:40 Vysvědčení 1. stupeň
  11:50-12:35

Vysvědčení 2. stupeň

     
1. 2. 2019 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
4. - 8. 2. 2019 - JARNÍ PRÁZDNINY
Provoz školní družiny během jarních prázdnin 7- 16 hodin, nutno podat novou řádně vyplněnou přihlášku u ved. vychovatelky, jídelna nevaří, dítě musí mít dostatečnou svačinu a pití

 

13. 2. 2019 (středa) - u nás ve škole se koná okresní kolo olympiády v Aj

Informace ke sběru starého papíru:

Sběr starého papíru možno vozit do sběrny FCC /dříve ASA/, Průmyslová 10 Prostějov v pondělí - pátek 6,00-8,00, 12,30-14,30 hodin. Pravidla ZDE