Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Nahoru
Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Our teachers:

Mgr. Blanka Škobrtalová

Mgr. Veronika Vrbová

Mgr. Lenka Blahová

Mgr. Dagmar Pezdová

 

Mgr. Renata Kovářová

Mgr. David Navrátil 

Mgr. Lucie Svobodová

Mgr. Karolína Žváčková

Mgr. Renata Michenková

Mgr. Jitka Nedbalová

Mgr. Michaela Ščipáková

 

 

 

     

   

 

The Basic School of E. Valenta is a school with extensive foreign languages: English, German and Russian.

Emphasis is then placed on teaching English language, which is taught from the first to ninth grade as a compulsory subject.

The second foreign languages are German and Russian, which are also compulsory subjects from the 6th till 9th grade.

The school has two newly built language classrooms with the latest audio-visual aids for teaching foreign languages.

Language learning is also enriched and complemented by the use of computer classrooms and modern language programs, including access to foreign language improvement programs on the Internet.

For self-study students, not only foreign language textbooks, but also language training programs for the computer are available.

The school is the successful organizer of the DISTRICT ROUND OF THE ENGLISH OLYMPIAD, which is held under the auspices of the Prostějov Sport Centre.

The winners of this competition may participate in a regional competition, which produces very nice results comparable to the best schools in the Olomouc region.

There are two grades of the basic school:

THE FIRST GRADE (PRIMARY SCHOOL) 

THE SECOND GRADE

THE NUMBER OF HOURS OF ENGLISH PER WEEK:

 

THE FIRST GRADE

(PRIMARY SCHOOL)

 

 

THE SECOND GRADE

1st class – 1 hour

6th class – 4 hours

2nd class – 1 hour

7th class – 3 hours

 3rd class – 3 hours

8th class – 3 hours

 4th class – 4 hours

9th class – 3 hours

 5th class – 4 hours

 

TEXTBOOKS USED FOR TEACHING ENGLISH IN OUR SCHOOL:

2019/2020

2020/2021

  1st class – HAPPY HOUSE 1 (1. – 3. UNIT)

  1st class – HAPPY HOUSE 1 (1. – 3. UNIT)

  2nd class – HAPPY HOUSE 1 (4. – 7. UNIT)

  2nd class – HAPPY HOUSE 1 (4. – 7. UNIT)

  3rd class – CHIT – CHAT 1

  3rd class – CHIT – CHAT 1

  4th class – CHIT – CHAT 2

  4th class – CHIT – CHAT 2

  5th class – PROJECT 1 (the 3rd edition)

  5th class – PROJECT 1 (the third edition)

  6th class – PROJECT EXPLORE 1

  6th class – PROJECT EXPLORE 1

  7th class – PROJECT 2 + magazine R and R

  7th class – PROJECT EXPLORE 2

  8th class – PROJECT EXPLORE 3

  8th class – PROJECT EXPLORE 3

  9th class – PROJECT 3 (5. – 6. UNIT)

 + an activity book of PROJECT 4 (the 3rd edition)

  9th class – PROJECT EXPLORE 4

 

 

 

NAŠI UČITELÉ ANGLICKÉHO JAZYKA:

Mgr. Blanka Škobrtalová

Mgr. Dagmar Pezdová

Mgr. Karolína Žváčková

Mgr. Jitka Nedbalová

Mgr. David Navrátil

Mgr. Renata Kovářová

Mgr. Renata Michenková

Mgr. Veronika Vrbová

Mgr. Lenka Blahová

Mgr. Michaela Ščipáková

 

Základní škola E. Valenty je školou s výukoou cizích jazyků: angličtina, němčina a ruština.

Důraz je kladen na výuku anglického jazyka, který je vyučován od 1. až do 9. ročníku jako povinný předmět. Druhými cizími jazyky jsou němčina a ruština, které jsou také povinnými předměty od 6. až do 9. třídy.

Škola má tři vybudované jazykové učebny s nejnovějšími audiovizuálními pomůckami pro výuku cizích jazyků. Jazykové vzdělávání je také obohaceno a doplněno použitím počítačových učeben a moderních jazykových programů, včetně přístupu k programům na zlepšení cizích jazyků na internetu. Pro žáky jsou v rímci samostudia jsou k dispozici nejen učebnice cizích jazyků, ale i jazykové vzdělávací programy pro počítač.

Škola je úspěšným organizátorem OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE, který se koná pod záštitou Sportovního centra Prostějov.  Vítězové této soutěže se mohou zúčastnit regionální soutěže, která přináší velmi pěkné výsledky srovnatelné s nejlepšími školami v Olomouckém kraji.

 NA NAŠÍ ŠKOLE MÁME HODINY ANGLICKÉHO JAZYKA ROZDĚLENÉ TAKTO:

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:                 DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY:  

1. třída - 1 hodina                                                            6. třída - 4 hodiny

2. třída - 1 hodina                                                            7. třída - 3 hodiny

 3. třída - 3 hodiny                                                           8. třída - 3 hodiny

 4. třída - 4 hodiny                                                           9. třída - 3 hodiny

 5. třída - 4 hodiny

UČEBNICE POUŽÍVANÉ PRO UČENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:

  1. třída - HAPPY HOUSE 1 (1. - 3. UNIT) 1. třída - HAPPY HOUSE 1 (1. - 3. UNIT)

  2. třída - HAPPY HOUSE 1 (4. - 7. UNIT) 2. třída - HAPPY HOUSE 1 (4. - 7. UNIT)

  3. třída - CHIT - CHAT 1 3. třída - CHIT - CHAT 1

  4. třída - CHIT - CHAT 2 4. třída - CHIT - CHAT 2

  5. ročník - PROJEKT 1 (3. ročník) 5. ročník - PROJEKT 1 (třetí vydání)

  6. třída - PROJECT EXPLORE 1 6. třída - PROJECT EXPLORE 1 (NOVÁ ŘADA)

  7. třída - PROJECT 2 + časopis R a R 7. třída - PROJECT EXPLORE 2

  8. třída - PROJECT EXPLORE 3 8. třída - PROJECT EXPLORE 3 (NOVÁ ŘADA)

  9. třída - PROJEKT 3 (5. - 6. UNIT) + PRACOVNÍ SEŠIT - PROJEKT 4 (3. vydání)

 

UČEBNICE POUŽÍVANÉ PRO UČENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:

  1. třída - HAPPY HOUSE 1 (1. - 3. UNIT)

  2. třída - HAPPY HOUSE 1 (4. - 7. UNIT)

  3. třída - CHIT - CHAT 1

  4. třída - CHIT - CHAT 2

  5. ročník - PROJEKT 1 (třetí vydání)

  6. třída - PROJECT EXPLORE 1 (NOVÁ ŘADA)

  7. třída - PROJECT EXPLORE 2 (NOVÁ ŘADA)

  8. třída - PROJECT EXPLORE 3 (NOVÁ ŘADA)

  9. třída - PROJEKT EXPLORE 4 (NOVÁ ŘADA)