Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Rychlé odkazy - naše aktivity:

Web "Chytrá škola"

    

       

 

 

 VIDEO

 

    

Rozvrh hodin Jídelníček

Informační systém Školní pošta Moodle

Výběrová řízení Nabídka zaměstnání

Informace k zápisu do 1. třídy Výsledek zápisu 2020

Aktuality:         

  Aktuální fotografie z adopce na dálku Aktuální videopozdrav

  Červen

  3. 6. 2020 - Ocenění žákyně 2.A ve výtvarné soutěži "Jaro je tady"

  3. 6. 2020 - Žáci 2.A se učili doma

  5. 6. 2020 - Hadi a pavouci se žáky 2.A

  14. 6. 2020 - Aktuální foto školy - F. Walla, 8.B

  18. 6. 2020 - Hadi a pavouci na 1. stupni

  23. 6. 2020 - Žáci 2.A na dopravním hřišti

  23. 6. 2020 - Jak probíhal školní rok v 1.A

  24. 6. 2020 - Žáci 4. tříd na koloběžkách

  26. 6. 2020 - Předávání vysvědčení v 1.B

  29. 6. 2020 - Vysvědčení ve 2.B

  29. 6. 2020 - Žáci 2.B na dopravním hřišti

  29. 6. 2020 - Na koloběžkách (2.B)

  29. 6. 2020 - Hadi a pavouci (2.B)

  Květen

  6. 5. 2020 - Žáci 2.A se učí doma

  22. 5. 2020 - Herbář "Jarní rostliny" žáků 2.A

  29. 5. 2020 - Žáci 2.A a jarní příroda

  Duben

  13. 4. 2020 - Žáci 6. a 7. ročníků v rámci "náhrady" a hodiny pracovních činností připravovali na Velikonoce něco dobrého k jídlu a pletli "kocary"

  14. 4. 2020 - Matematická velikonoční výzva (6. roč.)

  17. 4. 2020 - Velikonoce ve 2.A - prezentace + video

  17. 4. 2020 - Další plnění úkolu 8.A - vitální kapacita plic

  Březen

  Start nového projektu "Čtení nás mění"

  6. 3. 2020 - Badatelská práce 8.A a 8.B v chemii - zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků různých látek

  6. 3. 2020 - Odměna za práci v prvním pololetí pro žáky 2.A

  6. 3. 2020 - EVP Žabí život ve 2.A

  12. 3. 2020 - Akce žáků 3.B

  14. 3. 2020 - Samostatná domácí práce v chemii - žáci 8.A a 8.B - tajné písmo

  21. 3. 2020 - Samostatná domácí práce v chemii - vejce a kyselina

  28. 3. 2020 - Využíváme i MENTIMETER - příklad1 + příklad2

  30. 3. 2020 - Samostatná práce v chemii - Koroze kovů

  Únor

  4. 2. 2020 - Žáci 6.B na běžkách

  6. 2. 2020 - Lyžařský kurz žáků 7. ročníku:  D. Navrátil + I. Pochylová + D. Řezníčková

  17. 2. 2020 - Masáže ve 2.A pokračují

  17. 2. 2020 - Okresní kolo AJ olympiády

  18. 2. 2020 - V kulturním centru DUHA v Prostějově se uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. I letos naše škola vyslala velmi nadějného zpěváka Jeffryho Agalliu z 5.B, který si hned při své premiéře odnesl zlaté pásmo s postupem do krajského kola. FOTO

  19. 2. 2020 - Proběhlo školní kolo recitační soutěže (2. - 5. ročník)

  20. 2. 2020 - Badatelská práce v přírodopisu 8.A

  20. 2. 2020 - 4.A - EVP "Recyklace a výroba ručního papíru"

  20. 2. 2020 - 2.A "Jsem masér"

  21. 2. 2020 - 5.B - návštěva knihovny

  24. 2. 2020 - 4.B - "Výroba papíru"

  28. 2. 2020 - 2.A - "Řemeslo má zlaté dno"

  28. 2. 2020 - 6.A na běžkách

  Leden

  7. 1. 2020 - "Tonda Obal na cestách" ve 2.A

  7. 1. 2020 - Žáci 4.B v knihovně

  14. 1. 2020 - 2.A- Masáže ve škole

  16. 1. 2020 - 2.A EVP "Ptačí svět"

  21. 1. 2020 - Pomáháme - foto - tisková zpráva - 2. tisková zpráva - web PV

  22. 1. 2020 - Dopravní výchova ve 4.A

  24. 1. 2020 - 5.C ve cvičné kuchyňce

  27. 1. 2020 - 4.B na dopravním hřišti

  29. 1. 2020 - Žáci 8.A modelují molekuly uhlovodíků

  Prosinec

  2. 12. 2019 - 5.B - Den dopravní výchovy a sportu

  2. 12. 2019 - Diplom za 3. místo ve florbalu

  2. 12. 2019 - Žáci 5.A ve svíčkárně + 5.C

  2. 12. 2019 - Žáci 2.A navštívili radnici

  3. 12. 2019 - Diplomy za umístění v soutěži "Dobrodružství s počítačem" - 8. místo, 11. místo a 18. místo

  3. 12. 2019 - Žáci 8.A a 8.B v tělocviku bruslili

  4. 12. 2019 - Žáci 4.A úspěšně zakončili projekt "Abeceda peněz" + FOTO

  4. 12. 2019 - Vánoční pečení 2.B (I. Sedláčková) v naší nové cvičné kuchyňce

  5. 12. 2019 - Vánoční tvoření s rodiči ve 2.A

  6. 12. 2019 - Sportovní hvězdy dětem

  6. 12. 2019 - Mikuláš ve škole

  6. 12. 2019 - Mikuláš ve 2.A a ve 4.A

  9. 12. 2019 - Bruslení žáků 4.A

  10. 12. 2019 - 3.A Besídka + video

  10. 12. 2019 - Bruslení žáků 6.A

  10. 12. 2019 - Vánoční tvoření ve 3.C

  11. 12. 2019 - Vánoční tvoření ve 4.A

  12. 12. 2019 - Vánoční jarmark s KPŠ + foto P. Novotné

  12. 12. 2019 - Vánoční jarmark - 4.B 4.A

  12. 12. 2019 - 4.A v knihovně

  12. 12. 2019 - 2.A - autorské čtení v knihovně

  13. 12. 2019 - Florbalový turnaj (pořádala 9.B)

  15. 12. 2019 - 4.B na bruslích

  16. 12. 2019 - Žáci 4.A v knihovně (pověsti)

  16. 12. 2019 - Monika Svozilová a Tereza Lisická se účastnily krajského kola soutěže Mladý chemik v Olomouci

  18. 12. 2019 - Žáci 4. ročníků navštívili svíčkárnu

  19. 12. 2019 - Žákyně 2.A´Elen Hlochová byla oceněna v okresní výtvarné soutěži "Barvy podzimu" (pořadatel: Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, oceněno 60 žáků ze 710).

  19. 12. 201 - 7.C a TRX (R. Riedl)

  20. 12. 2019 - Poslední bruslení r. 2019

  20. 12. 2019 - Vánoční besídka ve 2.B a ve 4.A a ve 2.A

  Listopad

  8. 11. 2019 - Odměna pro žáky, kteří se aktivně účastnili letošní sbírky "Bílá pastelka"

  12. 11. 2019 - 5.B - EVP IRIS "Kamínek vypráví".

  13. 11. 2019 - Žáci 5.A v Ekocentru IRIS v Prostějově

  13. 11. 2019 - Žáci 5.C "Kamínek vypráví"

  14. 11. 2019 - Expozice ke 30. výročí událostí roku 1989 - Husův sbor v Prostějově

  15. 11. 2019 - Beseda s hasiči v 6.A a ve 2.A a ve 2.B

  15. 11. 2019 - Bruslení 5.A a 5.C

  20. 11. 2019 - 2.A v městské knihovně

  25. 11. 2019 - Projekt "Finanční gramotnost" ve 4.A - INFO - pozvánka na "jarmark"

  25. 11. 2019 - Společné tvoření ozdob na vánoční stromeček 2.A a 6.A

  25. 12. 2019 - 2.A na bruslích a 2.B na bruslích

  27. 11. 2019 - Žáci 7.A a 8.B zdobili stromeček na náměstí v Prostějově

  28. 11. 2019 - 4.A zdobila stromečky na náměstí také

  28. 11. 2019 - Ve školním kole Dějepisné olympiády se nejlépe umístili: 1. - 2. místo: Tereza Lisická (9.A) a Šimon Buřt (9.B), 3. místo: Roman Lisický (9.A), postupují do okresního kola soutěže.

  29. 11. 2019 - 4.A - Projekt "Abeceda peněz" se blíží ke konci

  Říjen

  1. 10. - Aktivita žáků 5.B v projektu "Poznáváme les" (P. Novotná)

  2. 10. - Žáci 1.A v knihovně

  2. 10. - Finanční gramotnost - "Abeceda peněz" pro žáky 4.A

  3. 10. - Zapojení do projektu "My travel post card" - D. Navrátil se žáky 9.A, str. 16 - 26

  3. 10.  - Certifikát Fondu SIDUS

  4. 10. - „GET UP and GOALS!“ - žákovská konference v Olomouci

  4. 10. - Badatelská práce "Filtrace" - 8.B

  4. 10. - Žáci 5.B se zúčastnili akce "Oslavy lesa na Floře" v Olomouci

  7. - 8. 10. - Seznamovací adaptační pobyt žáků 6.A (Baldovec, R. Kovářová)

  8. 10. - Radostná práce ve 3.B

  10. 10. - Žáci 3.A vítali na radnici nové občánky Prostějova

  11. 10. - Barevný říjen ve škole

  17. 10. - Společné aktivity žáků 2.A a 6.A na hřišti u školy

  18. 10. - 5.C v ZOO Olomouc

  19. 10. - Tangram v hodinách matematiky (B. Hájková, J. Nedbalová, 6.A, 9.B) - foto - informace

  19. 10. - 3.C - Výšlap na Kosíř a sázení semen stromů. "V sobotu, ve svém volném čase, se svými rodinami, přáteli, dětmi, pejsky.... (M. Snášelová)

  20. 10. 2019 - Podzim ve výtvarné výchově žáků 5.C

  21. 10. - 4.B na dopravním hřišti

  22. 10. - 4.A na dopravním hřišti

  22. 10. - Žáci 3.A na hřišti

  23. 10. - Tělesná výchova žáků 3.C s panem Štvrteckým

  24. 10. - Žáci v rámci aktivity "Děti pro krajinu" zasadili na školním pozemku 8 švestek a 2 hrušně (www.regionhana.cz, R. Riedl)

  25. 10. - Halloween u nás ve škole - soutěž dýní

  25. 10. - Soutěž kostýmů (Halloween)

  25. 10. - Halloween ve 2.A foto a ve 2.B a ve 4.B

  29. 10. - Příprava vyvýšených záhonů na školní zahradu

  31. 10. - 4.B - ochutnávka ovoce (Ovocentrum)

  Září

  2. pondělí - Zahájení školního roku

  2. 9. - Primátor města Prostějova přivítal dnes školáky na Základní škole E. Valenty (foto www.prostejov.eu)

  5. 9. - Žáci 1. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 (pořádá Sportcentrum-DDM Prostějov)

  5. 9. Žáci 5.B na Burze volného času

  5. 9. Žáci 2.B na akci Sportcentra - DDM v Prostějově

  5. 9. Žáci 4.B na Burze volného času

  6. 9. Žáci 2. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 - foto + diplom

  12. 9. - Žáci 4.A v TOBOGA BONGO parku v Brně  + 4.B

  12. 9. - Žáci 2.A stavěli domečky pro zvířátka

  12. 9. - Žáci 2.A na plaveckém výcviku

  12. 9. - 2.B v knihovně

  18. 9. - Army test ve 2.B a ve 2.A

  20. 9. - "Valentka na kole" + foto

  23. 9. - Žáci 6.A uklízeli okolí Hloučele

  28. 9. - Další akce KPŠ (společně s Okrašlovacím spolkem PV) - úklid okolí Hloučele a školy.... + informace + článek v tisku + foto