Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
La page française
Pусский язык
Fotografie
Klub přátel školy

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku), francouzského (formou kroužku už na 1. stupni).Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny, jídelna a zubní ordinace přímo v budově. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.

Rychlé odkazy - naše aktivity:

    

VIDEO

   

 

Rozvrh hodin Jídelníček Informační systém Školní pošta

Výběrová řízení

  Události - 2017/2018:          

  Informace 1. SK Prostějov

  Pro úschovu kol žáků slouží kolárna, klíč je možno si zapůjčit v kanceláři. Za kola uzamčená před školou neručíme.

  Únor 2018

  2.2.2018 - Diplom "Brána k druhým"

  7.2.2018 - I. Soldán hrál ve školní družině

  15.2.2018 - Hasiči v 6.A (foto D. Pešák)

  16.2.2018 - EVP IRIS - 2.A (Ptáci na krmítku)

  16.2.2018 - Střelecká - 8.AB a 9.AB

  19.2.2018 - Žáci 4.A na běžkách

  19.2.2018 - Výroba ptačích budek - 7.A a 7.B

  21.2.2018 - Práce žáků 5.A

  22.2.2018 - Výsledky ANGLICKÉ OLYMPIÁDY

  Leden 2018

  4.1.2018 - Bruslení žáků 4.A

  18.1.2018 - Školní družina - soutěže o putovní pohár

  19.1.2018 - Výsledky okresního kola Dějepisné olympiády

  Prosinec 2017

  1.12.2017 - Bruslení žáků 2.B

  5.12.2017 - "Mikuláš" pro děti z Tetína (žáci 9.B, školní družiny a pěveckého sboru školy)

  6.12.2017 - Mikuláš ve škole (9.A) + foto E. Zatloukalové

  7.12.2017 - Bruslení žáků 7. a 9. tříd

  13.12.2017 - 4.A - EVP IRIS Prostějov - "Kamínek vypráví"

  13.12.2017 - Hry ve školní družině

  13.12.2017 - Vánoční jarmark - 2.B

  15.12.2017 - EVP "Tajemství lesa" - 4.A

  19.12.2017 - Výsledky krajského kola soutěže Mladý chemik

  19.12.2017 - Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

  19.12.2017 - Bruslení žáků 6.B

  20.12.2017 - Vánoční zpívání na schodech

  21.12.2017 - Předvánoční atmosféra ve škole

  22.12.2017 - Vánoční besídka ve 2.A

  22.12.2017 - Vánoce ve 4.A

  Listopad 2017

  1.11.2017 - Výsledky talentové soutěže v psaní na klávesnici PC (pořádala Obchodní akademie v Prostějově), družstva + jednotlivci, účastnili se 4 žáci z 9. tříd - FOTO

  13.11.2017 - Bruslení 2.A a 4.A

  16.11.2017 - Fotbalový turnaj (pořádala 8.B)

  20.11.2017 - Abeceda ve 4.A

  28.11.2017 - "Hravá věda" ve 4.A

  30.11.2017 - Zdobení vánočních stromečků na náměstí v Prostějově (2.A, 4.C a 9.B)

  Říjen 2017

  2.10.2017 - Žáci 3.C v ZOO v OLomouci

  4.10.2017 - EVP IRIS pro 2.B - Starý strom

  5.10.2017  Žáci 4.A na dopravním hřišti

  11.10.2017 - Hasiči ve 2.A a ve 2.B

  13.10.2017 - Podzimní výzdoba školy

  16.10.2017 - 2.A - EVP IRIS "Stromy"

  17.10.2017 - Výsledky školního kola LOGICKÉ OLYMPIÁDY

  17.10.2017 - Výsledky školního kola soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN, kategorie KADET + pořadí žáků

  17.10.2017 - 6.B - Aktivita lesní pedagogiky na Kosíři

  18.10.2017 - Sportovní odpoledne ve školní družině

  23.10.2017 - Soutěž "O nejkrásnější dýni"

  23.10.2017 - Dopravní hřiště - žáci 4.B

  25.10.2017 - "Halloween" + 3.C + 4.B + + 4.A +článek na pvnovinky.cz

  31.10.2017 - Ocenění "Zelená škola Olomouckého kraje"

  Září 2017

  4.9.2017 - ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

  4.9.2017 - První den prvňáčků

  8.9.2017 - Burza volného času - soutěžení žáků 8. a 9. ročníku + zábava žáků 6.A + zajímavá aktivita pro žáky + Foto žáků 4.C

  14.9.2017 - Přírodopisná exkurze 6.A - Jízda vláčkem Slatinice -  Čechy pod Kosířem - Kosíř - Čelechovice na Hané - Zámecká zahrada v Čechách pod Kosířem - Kosíř

  15.9.2017 - Ekologický vzdělávací program IRIS Prostějov pro žáky 3.C "Co žije v bioodpadu"

   18. - 22.9.2017 - Škola v přírodě - 4.B a 4.C  

   22.9.2017 - 6.A - Žáci se zúčastnili akce "Oslavy lesa na Floře" v Olomouci

   25.-27.9.2017 - 6.A - Seznamovací adaptační pobyt v Hynčicích pod Sušinou (www.odraz.cz) - 1. den - 2. den - 3. den