Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště
Hledáme

Informace - MIMOŘÁDNÉ ROZHODNUTÍ - OŠETŘOVNÉ - Info OSSZ Prostějov

Informace pro žáky 9. ročníku k přijímacímu řízení na střední školy

Harmonogram uvolnění škol Čestné prohlášení pro účast ve výuce

Příchod a odchod žáků v období 25. 5. - 26. 6. 2020

Učební materiály - domácí příprava

 

Rychlé odkazy - naše aktivity:

Projekt "Příroda školní zahrady pro všechny smysly" (podpořeno Olomouckým krajem)

    

       

 

 

 VIDEO

 

    

Rozvrh hodin Jídelníček Informační systém Školní pošta

Výběrová řízení Nabídka zaměstnání

Informace k zápisu do 1. třídy Výsledek zápisu 2020

  Informace k nouzovému stavu

Události - 2019/2020: Informační panel          

  Aktuální fotografie z adopce na dálku Aktuální videopozdrav

  Co je ve škole nového - ppt - pdf

  Informace - VESELÁ VĚDA - příměstský tábor

  Informace - Výuka hry na zobcovou flétnu

  Červen

  3. 6. 2020 - Ocenění žákyně 2.A ve výtvarné soutěži "Jaro je tady"

  3. 6. 2020 - Žáci 2.A se učili doma

  5. 6. 2020 - Hadi a pavouci se žáky 2.A

  14. 6. 2020 - Aktuální foto školy - F. Walla, 8.B

  18. 6. 2020 - Hadi a pavouci na 1. stupni

  23. 6. 2020 - Žáci 2.A na dopravním hřišti

  23. 6. 2020 - Jak probíhal školní rok v 1.A

  24. 6. 2020 - Žáci 4. tříd na koloběžkách

  26. 6. 2020 - Předávání vysvědčení v 1.B

  29. 6. 2020 - Vysvědčení ve 2.B

  29. 6. 2020 - Žáci 2.B na dopravním hřišti

  29. 6. 2020 - Na koloběžkách (2.B)

  29. 6. 2020 - Hadi a pavouci (2.B)

  Květen

  6. 5. 2020 - Žáci 2.A se učí doma

  22. 5. 2020 - Herbář "Jarní rostliny" žáků 2.A

  29. 5. 2020 - Žáci 2.A a jarní příroda

  Duben

  13. 4. 2020 - Žáci 6. a 7. ročníků v rámci "náhrady" a hodiny pracovních činností připravovali na Velikonoce něco dobrého k jídlu a pletli "kocary"

  14. 4. 2020 - Matematická velikonoční výzva (6. roč.)

  17. 4. 2020 - Velikonoce ve 2.A - prezentace + video

  17. 4. 2020 - Další plnění úkolu 8.A - vitální kapacita plic

  Březen

  Start nového projektu "Čtení nás mění"

  6. 3. 2020 - Badatelská práce 8.A a 8.B v chemii - zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků různých látek

  6. 3. 2020 - Odměna za práci v prvním pololetí pro žáky 2.A

  6. 3. 2020 - EVP Žabí život ve 2.A

  12. 3. 2020 - Akce žáků 3.B

  14. 3. 2020 - Samostatná domácí práce v chemii - žáci 8.A a 8.B - tajné písmo

  21. 3. 2020 - Samostatná domácí práce v chemii - vejce a kyselina

  28. 3. 2020 - Využíváme i MENTIMETER - příklad1 + příklad2

  30. 3. 2020 - Samostatná práce v chemii - Koroze kovů

  Únor

  4. 2. 2020 - Žáci 6.B na běžkách

  6. 2. 2020 - Lyžařský kurz žáků 7. ročníku:  D. Navrátil + I. Pochylová + D. Řezníčková

  17. 2. 2020 - Masáže ve 2.A pokračují

  17. 2. 2020 - Okresní kolo AJ olympiády

  18. 2. 2020 - V kulturním centru DUHA v Prostějově se uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. I letos naše škola vyslala velmi nadějného zpěváka Jeffryho Agalliu z 5.B, který si hned při své premiéře odnesl zlaté pásmo s postupem do krajského kola. FOTO

  19. 2. 2020 - Proběhlo školní kolo recitační soutěže (2. - 5. ročník)

  20. 2. 2020 - Badatelská práce v přírodopisu 8.A

  20. 2. 2020 - 4.A - EVP "Recyklace a výroba ručního papíru"

  20. 2. 2020 - 2.A "Jsem masér"

  21. 2. 2020 - 5.B - návštěva knihovny

  24. 2. 2020 - 4.B - "Výroba papíru"

  28. 2. 2020 - 2.A - "Řemeslo má zlaté dno"

  28. 2. 2020 - 6.A na běžkách

  Leden

  7. 1. 2020 - "Tonda Obal na cestách" ve 2.A

  7. 1. 2020 - Žáci 4.B v knihovně

  14. 1. 2020 - 2.A- Masáže ve škole

  16. 1. 2020 - 2.A EVP "Ptačí svět"

  21. 1. 2020 - Pomáháme - foto - tisková zpráva - 2. tisková zpráva - web PV

  22. 1. 2020 - Dopravní výchova ve 4.A

  24. 1. 2020 - 5.C ve cvičné kuchyňce

  27. 1. 2020 - 4.B na dopravním hřišti

  29. 1. 2020 - Žáci 8.A modelují molekuly uhlovodíků

  Prosinec

  2. 12. 2019 - 5.B - Den dopravní výchovy a sportu

  2. 12. 2019 - Diplom za 3. místo ve florbalu

  2. 12. 2019 - Žáci 5.A ve svíčkárně + 5.C

  2. 12. 2019 - Žáci 2.A navštívili radnici

  3. 12. 2019 - Diplomy za umístění v soutěži "Dobrodružství s počítačem" - 8. místo, 11. místo a 18. místo

  3. 12. 2019 - Žáci 8.A a 8.B v tělocviku bruslili

  4. 12. 2019 - Žáci 4.A úspěšně zakončili projekt "Abeceda peněz" + FOTO

  4. 12. 2019 - Vánoční pečení 2.B (I. Sedláčková) v naší nové cvičné kuchyňce

  5. 12. 2019 - Vánoční tvoření s rodiči ve 2.A

  6. 12. 2019 - Sportovní hvězdy dětem

  6. 12. 2019 - Mikuláš ve škole

  6. 12. 2019 - Mikuláš ve 2.A a ve 4.A

  9. 12. 2019 - Bruslení žáků 4.A

  10. 12. 2019 - 3.A Besídka + video

  10. 12. 2019 - Bruslení žáků 6.A

  10. 12. 2019 - Vánoční tvoření ve 3.C

  11. 12. 2019 - Vánoční tvoření ve 4.A

  12. 12. 2019 - Vánoční jarmark s KPŠ + foto P. Novotné

  12. 12. 2019 - Vánoční jarmark - 4.B 4.A

  12. 12. 2019 - 4.A v knihovně

  12. 12. 2019 - 2.A - autorské čtení v knihovně

  13. 12. 2019 - Florbalový turnaj (pořádala 9.B)

  15. 12. 2019 - 4.B na bruslích

  16. 12. 2019 - Žáci 4.A v knihovně (pověsti)

  16. 12. 2019 - Monika Svozilová a Tereza Lisická se účastnily krajského kola soutěže Mladý chemik v Olomouci

  18. 12. 2019 - Žáci 4. ročníků navštívili svíčkárnu

  19. 12. 2019 - Žákyně 2.A´Elen Hlochová byla oceněna v okresní výtvarné soutěži "Barvy podzimu" (pořadatel: Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, oceněno 60 žáků ze 710).

  19. 12. 201 - 7.C a TRX (R. Riedl)

  20. 12. 2019 - Poslední bruslení r. 2019

  20. 12. 2019 - Vánoční besídka ve 2.B a ve 4.A a ve 2.A

  Listopad

  8. 11. 2019 - Odměna pro žáky, kteří se aktivně účastnili letošní sbírky "Bílá pastelka"

  12. 11. 2019 - 5.B - EVP IRIS "Kamínek vypráví".

  13. 11. 2019 - Žáci 5.A v Ekocentru IRIS v Prostějově

  13. 11. 2019 - Žáci 5.C "Kamínek vypráví"

  14. 11. 2019 - Expozice ke 30. výročí událostí roku 1989 - Husův sbor v Prostějově

  15. 11. 2019 - Beseda s hasiči v 6.A a ve 2.A a ve 2.B

  15. 11. 2019 - Bruslení 5.A a 5.C

  20. 11. 2019 - 2.A v městské knihovně

  25. 11. 2019 - Projekt "Finanční gramotnost" ve 4.A - INFO - pozvánka na "jarmark"

  25. 11. 2019 - Společné tvoření ozdob na vánoční stromeček 2.A a 6.A

  25. 12. 2019 - 2.A na bruslích a 2.B na bruslích

  27. 11. 2019 - Žáci 7.A a 8.B zdobili stromeček na náměstí v Prostějově

  28. 11. 2019 - 4.A zdobila stromečky na náměstí také

  28. 11. 2019 - Ve školním kole Dějepisné olympiády se nejlépe umístili: 1. - 2. místo: Tereza Lisická (9.A) a Šimon Buřt (9.B), 3. místo: Roman Lisický (9.A), postupují do okresního kola soutěže.

  29. 11. 2019 - 4.A - Projekt "Abeceda peněz" se blíží ke konci

  Říjen

  1. 10. - Aktivita žáků 5.B v projektu "Poznáváme les" (P. Novotná)

  2. 10. - Žáci 1.A v knihovně

  2. 10. - Finanční gramotnost - "Abeceda peněz" pro žáky 4.A

  3. 10. - Zapojení do projektu "My travel post card" - D. Navrátil se žáky 9.A, str. 16 - 26

  3. 10.  - Certifikát Fondu SIDUS

  4. 10. - „GET UP and GOALS!“ - žákovská konference v Olomouci

  4. 10. - Badatelská práce "Filtrace" - 8.B

  4. 10. - Žáci 5.B se zúčastnili akce "Oslavy lesa na Floře" v Olomouci

  7. - 8. 10. - Seznamovací adaptační pobyt žáků 6.A (Baldovec, R. Kovářová)

  8. 10. - Radostná práce ve 3.B

  10. 10. - Žáci 3.A vítali na radnici nové občánky Prostějova

  11. 10. - Barevný říjen ve škole

  17. 10. - Společné aktivity žáků 2.A a 6.A na hřišti u školy

  18. 10. - 5.C v ZOO Olomouc

  19. 10. - Tangram v hodinách matematiky (B. Hájková, J. Nedbalová, 6.A, 9.B) - foto - informace

  19. 10. - 3.C - Výšlap na Kosíř a sázení semen stromů. "V sobotu, ve svém volném čase, se svými rodinami, přáteli, dětmi, pejsky.... (M. Snášelová)

  20. 10. 2019 - Podzim ve výtvarné výchově žáků 5.C

  21. 10. - 4.B na dopravním hřišti

  22. 10. - 4.A na dopravním hřišti

  22. 10. - Žáci 3.A na hřišti

  23. 10. - Tělesná výchova žáků 3.C s panem Štvrteckým

  24. 10. - Žáci v rámci aktivity "Děti pro krajinu" zasadili na školním pozemku 8 švestek a 2 hrušně (www.regionhana.cz, R. Riedl)

  25. 10. - Halloween u nás ve škole - soutěž dýní

  25. 10. - Soutěž kostýmů (Halloween)

  25. 10. - Halloween ve 2.A foto a ve 2.B a ve 4.B

  29. 10. - Příprava vyvýšených záhonů na školní zahradu

  31. 10. - 4.B - ochutnávka ovoce (Ovocentrum)

  Září

  2. pondělí - Zahájení školního roku

  2. 9. - Primátor města Prostějova přivítal dnes školáky na Základní škole E. Valenty (foto www.prostejov.eu)

  5. 9. - Žáci 1. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 (pořádá Sportcentrum-DDM Prostějov)

  5. 9. Žáci 5.B na Burze volného času

  5. 9. Žáci 2.B na akci Sportcentra - DDM v Prostějově

  5. 9. Žáci 4.B na Burze volného času

  6. 9. Žáci 2. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 - foto + diplom

  12. 9. - Žáci 4.A v TOBOGA BONGO parku v Brně  + 4.B

  12. 9. - Žáci 2.A stavěli domečky pro zvířátka

  12. 9. - Žáci 2.A na plaveckém výcviku

  12. 9. - 2.B v knihovně

  18. 9. - Army test ve 2.B a ve 2.A

  20. 9. - "Valentka na kole" + foto

  23. 9. - Žáci 6.A uklízeli okolí Hloučele

  28. 9. - Další akce KPŠ (společně s Okrašlovacím spolkem PV) - úklid okolí Hloučele a školy.... + informace + článek v tisku + foto