Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Kalendář školy
The English page
Die Deutsche Seite
La page française
Ruský jazyk
Fotografie
Projekty

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku), francouzského (formou kroužku už na 1. stupni). Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci doplněných houpačkami a prolézačkami. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny, jídelna a zubní ordinace přímo v budově. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.

Edvard Valenta - základní informace

SDĚLENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE

Nabídka seminářů pro rodiče (Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA)

Více podrobností k historii...

 

Rozvrh hodin

Jídelníček

Kalendář

Adopce na dálku

Výběrová řízení

 Výsledek zápisu do 1. tříd

Školní poradenské pracoviště

POSTUP PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ

Pomáháme

Informace školní družiny

 EKOLOGIE - CELOROČNÍ SOUTĚŽ

 Ekotým

Informační systém X

Školní pošta

 Události - 2016/2017:

LISTOPAD 2016

30.11.2016 - Mikuláš ve školní družině

29.11.2016 - 3.C - předvánoční posezení s rodiči

24.11.2016 - Zdobení stromečku na náměstí v Prostějově

21.11.2016 - Školní kolo pěvecké soutěže "O HANÁCKYHO KOHÓTA"

21.11.2016 - 1.A - EVP "Ježku, dobrou noc" + písmeno S

10.11.2016 - Žáci navštívili LEGIOVLAK

10.11.2016 - Výsledky soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY 2016, kategorie BENJAMIN (6.A a 6.B)

9.11.206 - Žáci 5.B navštívili pobočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Prostějově

9.11.2016 - Už bruslíme na náměstí v Prostějově

3.11.2016 - 9.A a 9.B - mediální výchova v SOŠPO Prostějov

1.11.2016 - Halloween ve 2.C, v 1.B, ve 3.A, v tělocvičně pořádala 8.B

ŘÍJEN 2016

21.10.2016 - "Oslavy lesa" na Floře Olomouc, 6.A

21.10.2016 - Žáci 5.B vytvářeli zajímavé "žárovky"

19.10.2016 - Žáci 3.A poznávali Prostějov

17.10.2016 - Školní družina na dopravním hřišti

14.10.2016 - 2. místo v přespolním běhu - Jeseník - úspěch našich žáků

12.10.2016 - Žáci 5.B absolvovali program "Přivítejme otce vlasti Karla IV."

11.10.2016 - Ve 4.C probíhalo tvoření podzimní víly

7.10.2016 - Žáci 4.C na dopravním hřišti

6.10.2016 - Žáci 2.C navštívili městskou knihovnu

5.10.2016 - Plavání žáků 3.A

5.10.2016 - Fotografie ze třídy 4.C

3.10.2016 - EVP IRIS Prostějov - "Cesta za podzimními skřítky", 2.C

ZÁŘÍ 2016

1.9.2016 - Zahájení nového školního roku

10.8.2016 - Pozdrav rodičům dětí z pobytu v Ostružné

29.8.2016 - Fotografie z tábora školní družiny v Ostružné

1.9.2016 - První školní den našich prvňáčků

2.9.2016 - Žáci 1.C na procházce školou navštívili třídu 9.B v chemické učebně

2.9.2016 - závod škol o pohár Plumlovského draka - naši žáci

6.9.2016 - Žáci 3.A - Burza volného času

12.9.2013 - LandArt našich žáků 6. ročníků - domečky pro skřítky + další foto

13.9.2016 - EVP IRIS Prostějov, "Suchou nohou po dně mořském", 6.A a 6.B, Čelechovice na Hané

16.9.2016 - Žáci 3.A v ZOO v Olomouci

22.9.2016 - Den bez aut, 2.C

23.9.2016 - IV. ročník branného závodu „O pohár primátorky města Prostějova“ + foto + foto

30.9.2016 - Fotografie ze školy

30.9.2016 - Žáci 1.B na dopravním hřišti