Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

Nabízíme volné místo pro učitele/učitelku AJ, nástup 1. 9. 2017 (plný úvazek), informace na tel. č. 582366040

 

Škola
Kalendář školy
The English page
Die Deutsche Seite
La page française
Ruský jazyk
Fotografie
Projekty
Klub přátel školy

ZŠ E.Valenty byla otevřena 1. září 1981. Jsme základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků - anglického (od 1. ročníku), německého a ruského (jako druhý jazyk od sedmého ročníku), francouzského (formou kroužku už na 1. stupni). Naše škola je vybavena nejnovějšími audiovizuálními pomůckami nejen pro výuku jazyků. Pro zkvalitnění výuky slouží odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, hudební výchovy a literární výchovy, dvě učebny pro cizí jazyky, malá chemická laboratoř, 2 kvalitně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet. Velké prostory dílen jsou určeny pro pracovní a technickou výchovu. Sportovní areál zahrnuje dvě tělocvičny, špičkově vybavenou posilovnu, čtyři venkovní hřiště na všechny druhy sportů. V areálu je dostatek zelených ploch pro sport i relaxaci doplněných houpačkami a prolézačkami. K vybavenosti patří ještě školní kuchyňka, samostatná oddělení školní družiny, jídelna a zubní ordinace přímo v budově. K relaxaci žáků o přestávkách slouží dostatek aktivních i klidových zón. Za pěkného počasí chodí žáci o přestávkách do atria školy. Při výchovně vzdělávací práci klade škola důraz na partnerské vztahy, klidnou atmosféru, zavádění nových forem práce, výsledky a na dodržování pravidel slušného chování.

Edvard Valenta - základní informace

SDĚLENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VE ŠKOLE

Nabídka seminářů pro rodiče (Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA)

Více podrobností k historii...

VIDEO

 

Rozvrh hodin

Jídelníček

Kalendář

Adopce na dálku

Výběrová řízení

 Výsledek zápisu do 1. třídy

Školní poradenské pracoviště

POSTUP PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA SŠ

Pomáháme

Informace školní družiny

 EKOLOGIE - CELOROČNÍ SOUTĚŽ

 Ekotým

Informační systém

Školní pošta

 Události - 2016/2017:          

ČERVEN 2017

26.6.2017 - Projekt žáků 4.A - Dějiny "Historie" - video1 + video2+ video3

26.6.2017 - Lesní pedagogika s myslivci - 3.B a 3.C + video1 + video2 + video3

23.6.2017 - Talentová soutěž (pořádala 9.B)

23.6.2017 - Olympijský den v 1.A, 1.B a 1.C

22-6-2017 - 5.B - Neolit (muzeum)

22.6.2017 - Florbalový turnaj

21.6.2017 - Smajlíci 1.B

21.6.2017 - Pasování na čtenáře - 1.A, 1.B a 1.C

20.6.2017 - 3.A: Den dětí, výuka s Policií ČR, výukový program Zdravá 5

19.6.2017 - Den dětí - 3.B

16.6.2017 - "Letecký výlet" žáků 4.A a 4.C

15.6.2017 - 2. místo v okresním kole - RINGO

14.6.2017 - 2.C na výletě v ZOO

14.6.2017 - Výukový program "ZDRAVÉ ZUBY" v 1.A

14.6.2017 - Žáci 5.B připravovali soutěže pro 2.C

12.6.2017 - Přírodovědná praktika 6.A a 6.B - tvoření s víčky a procházka korunami stromů

9.6.2017 - Žáci 1.B v ZOO v Olomouci

9.6.2017 - Dětský den pro kamarády ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota - foto E. Zatloukalové, foto L. Gottvaldové a foto R. Paláta

9.6.2017 - Foto z výletu 3.B a 3.C

8.6.2017 - 4. místo v okresním kole PŘEHAZOVANÁ KLUCI

8.6.2017 - 1.B - Velký Kosíř - EVP Cestou necestou biokoridorem Hloučela

7.6.2017 - 3. místo v okresním kole PŘEHAZOVANÁ DÍVKY

7.6.2017 - Pasování žáků 1.B na čtenáře

7.6.2017 - Žáci 5.B v muzeu - J. Wolker

6.6.2017 - Geologická exkurze - EVP "Suchou nohou po dně mořském" - 9.A a 9.B

5.6.2017 - Ekoden a Olympijský den

5.6.2017 - Ekoden 1.B

KVĚTEN 2017

31.5.2017 - 2.C - program "Zdravá 5"

29.5.2017 - EVP IRIS Prostějov pro 6.A a 6.B "Hydrobiologie pro každého"

26.5.2017 - Fotografie 3.A - Botanická zahrada a ŠvP Březová

25.5.2017 - Fotografie školy v přírodě žáků 5.A

23.5.2017 - Fotografie školy v přírodě žáků 5.B

17. 5. 2017 - Naši žáci 6. roč. získali za účast v korespondenční soutěži Evropa kolem nás účastnický list.

15.-16.5.2017 - Školní výlet 9.A a 9.B (Macocha)

12.5.2017 - Fotografování žáků 9.A a 9.B

11.-12.5.2016 - Dopravní soutěž - žáci 5.A a 8.A

10.5.2017 - Žáci 5.B v botanické zahradě

10.5.2017 - V soutěži Mladý zahrádkář získaly naše žákyně 13. místo (Klára Pospíšilová), 15. místo (Ema Ropková), 17. místo (Adéla Niklová), GRATULUJEME!

5.5.2017 - Učíme se společně se žáky SŠ, ZŠ a MŠ Jistota Prostějov

4.5.2017 - Naši žáci soutěží a pomáhají s organizací - ZLATÝ LIST 2017

4.5.2017 - Jaro ve škole

DUBEN 2017

25.4.2017 - Soutěž ve vaření (pořádala 9.B)

19.4.2017 - Úspěch N. Hebertové (5.B) v krajském kole pěvecké soutěže

11.4.2017 - 3.B - Velikonoční tvoření

7.4.2017 - 1.B - Velikonoce - Náměšť n/H

6.4.2017 - 1.A - Velikonoce - Náměšť n/H

4.4.2017 - Žáci 1.A v knihovně

3.4.2017 - 2.A - Velikonoce v muzeu

BŘEZEN 2017

31.3.2017 - 2.A - Jarmark vědy a techniky

31.3.2017 - 3.A - Velikonoce

28.3.2017 - Deváťáci učili na 1. stupni

22.3.2017 - Seminář k projektu "Tajný život města" v Ostravě - Porubě - VIDEO

14.3.2017 - Předjarní výzdoba ve škole

14.3.2017 - 3.A - Městská knihovna

13.3.2017 - 2.A - Povídání o bylinkách

3.3.2017 - 3.A - Hudební škatulky

2.3.2017 - Fotografie z divadelního představení o slušném chování - vystupuje i naše žákyně 9.A

2.3.2017 - 3.A - EVP IRIS "Babiččina zahrádka"

1.3.2017 - 3.A - Výtvarné práce - ZIMA

ÚNOR 2017

28.2.2017 - Několik fotografií zdravých svačinek, které si žáci vytvářeli v rámci přednášek výživové poradkyně L. Němcové

28.2.2017 - Zdravé svačinky ve 3.A

2.7.2.2017 - Úspěch v internetové soutěži CHEMÍK Švehlovy  - střední školy polytechnické v Prostějově - 6 našich žáků postupuje do finálového kola

24.2.2017 -Žáci 1.B v prvouce - o lidském těle

22.2.2017 - "Adéla" v přírodopise, 6.A

22.2.2017 - Výtvarné práce žáků 4.A

21.2.2017 - Zdravé svačinky v 9.B

17.2.2017 - Recitační soutěž 1.A, 1.B a 1.C

14.2.2017 - Výsledky okresního kola olympiády v Aj, které probíhalo u nás ve škole

14.2.2017 - Jakub Žovinec (9.B) - "Hledáme nejlepšího chemika regionu"

10.2.2017 - Zdravá svačina v 6.A a 6.B

7.2.2017 - Zdravá svačina ve 2.C

7.2.2017 - Zdravá svačinka v 1.A

7.2.2017 - Sněhuláci za školou

7.2.2017 - 3.A - EVP IRIS "Jak se peče chléb"

LEDEN 2017

31.1.2017 - První vysvědčení v první A

26.1.2017 - Tisková zpráva v lednových Radničních listech o nás

26.1.2017 - Fotbalový turnaj pro žáky 3. až 5. tříd připravila 7.B

25.1.2017 - Certifikát o zapojení do projektu Litter Less 2016/2017

25.1.2017 - Plavecký výcvik ve 3.A

24.1.2017 - Výsledky školního kola olympiády z Aj

24.1.2017 - EVP "Ptáci v zimě", 2.A

13.1.2017 - 3.B - Co dokáže voda

13.1.2017 - 3.A - EVP IRIS "Co umí voda"

11.1.2017 - Plavání - 2.A

10.1.2017 - Certifikát pro dárce za pomoc při veřejné sbírce na vybavení Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole a Dětské kliniky FN v Olomouci + potvrzení

10.1.2017 - Vzdělávací pořad "Používám mozek", 5.A, 5.B, 8.A a 8.B

8.1.2017 - Program o Karlu IV., 3.A

4.1.2017 - "Tonda Obal na cestách" - 1.A, 1.B, 1.C, 6.A a 6.B

PROSINEC 2016

22.12.2016 - Vánoce ve 2.A

22.12.2016 - 1.A - Vánoční besídka

22.12.2016 - 3.A - Vánoční tvoření - Vánoční besídka

22.12.2016 - 2.C - Vánoční besídka

22.12.2016 - 3.C - Vánoční besídka

22.12.206 - 1.B - Vánoční besídka

20.12.2016 - 2.A - Setkání u punče

20.12.2016 - Vánoční tvoření v 1.A

20.12.2016 - 5.B - Vánoční tvoření s rodiči

19.12.2016 - 2.C - Vánoční tvoření s rodiči

19.12.2016 - 1.B - Vánoční tvoření s rodiči

16.12.2016 - Aktivity školní družiny

16.12.2016 - 2.C - Hudební dílna v muzeu

16.12.2016 - 1.B - Hudební dílna v muzeu

14.12.2016 - Předvánoční divadelní představení školní družiny

14.12.2016 - Zahájili jsme aktivity kampaně Litter Less

12.12.2016 - Představení - PERNŠTEJNI - GOTIKA

9.12.2016 - Výjezd delegace žákovské samosprávy do Prahy - exkurze v Českém rozhlase, přebírání ocenění "Brána k druhým", diplom

8.12.2016 - Mikuláš pro děti ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, o.p.s., Prostějov

8.12.2016 - Exkurze žáků 9.A a 9.B ve Střední odborné škole obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc

8.12.2016 - Účast našich žáků na talentové soutěži v psaní na klávesnici PC - OA Prostějov

7.12.2016 - 1. místo v pěvecké soutěži "O HANÁCKYHO KOHÓTA" - Nikola Hebertová (5.B), velmi dobře reprezentovala naši školu i Adéla Bartoňová (8.A)

6.12.2016 - Žáci 5.B navštívili ARCIBISKUPSKÝ PALÁC v Olomouci

6.12.2016 - Předvánoční prostředí školy

6.12.2016 - Exkurze ve Švehlově SPŠ v Prostějově - 9.B

6.12.2016 - Střelecká dopalná

6.12.2016 - Pěvecká soutěž

5.12.2016 - Mikuláš ve škole

5.12.2016 - Mikuláš ve 3.A a ve 2.A

2.12.2016 - Lesní pedagogika - přednášky myslivců, chovatelů ptáků, + foto 2. roč. + 3.A myslivci + 3.A papoušci

LISTOPAD 2016

30.11.2016 - Mikuláš ve školní družině

29.11.2016 - 3.C - předvánoční posezení s rodiči

24.11.2016 - Zdobení stromečku na náměstí v Prostějově

21.11.2016 - Školní kolo pěvecké soutěže "O HANÁCKYHO KOHÓTA"

21.11.2016 - 1.A - EVP "Ježku, dobrou noc" + písmeno S

10.11.2016 - Žáci navštívili LEGIOVLAK

10.11.2016 - Výsledky soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY 2016, kategorie BENJAMIN (6.A a 6.B)

9.11.206 - Žáci 5.B navštívili pobočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Prostějově

9.11.2016 - Už bruslíme na náměstí v Prostějově

3.11.2016 - 9.A a 9.B - mediální výchova v SOŠPO Prostějov

1.11.2016 - Halloween ve 2.C, v 1.B, ve 3.A, v tělocvičně pořádala 8.B, ve 2.A

ŘÍJEN 2016

21.10.2016 - "Oslavy lesa" na Floře Olomouc, 6.A

21.10.2016 - Žáci 5.B vytvářeli zajímavé "žárovky"

19.10.2016 - Žáci 3.A poznávali Prostějov

17.10.2016 - Školní družina na dopravním hřišti

14.10.2016 - 2. místo v přespolním běhu - Jeseník - úspěch našich žáků

12.10.2016 - Žáci 5.B absolvovali program "Přivítejme otce vlasti Karla IV."

11.10.2016 - Ve 4.C probíhalo tvoření podzimní víly

7.10.2016 - Žáci 4.C na dopravním hřišti

6.10.2016 - Žáci 2.C navštívili městskou knihovnu

5.10.2016 - Plavání žáků 3.A

5.10.2016 - Fotografie ze třídy 4.C

3.10.2016 - EVP IRIS Prostějov - "Cesta za podzimními skřítky", 2.C

ZÁŘÍ 2016

1.9.2016 - Zahájení nového školního roku

10.8.2016 - Pozdrav rodičům dětí z pobytu v Ostružné

29.8.2016 - Fotografie z tábora školní družiny v Ostružné

1.9.2016 - První školní den našich prvňáčků

2.9.2016 - Žáci 1.C na procházce školou navštívili třídu 9.B v chemické učebně

2.9.2016 - závod škol o pohár Plumlovského draka - naši žáci

6.9.2016 - Žáci 3.A - Burza volného času

12.9.2013 - LandArt našich žáků 6. ročníků - domečky pro skřítky + další foto

13.9.2016 - 2.A v knihovně

13.9.2016 - EVP IRIS Prostějov, "Suchou nohou po dně mořském", 6.A a 6.B, Čelechovice na Hané

16.9.2016 - Žáci 3.A v ZOO v Olomouci

22.9.2016 - Den bez aut, 2.C a ve 2.A

23.9.2016 - IV. ročník branného závodu „O pohár primátorky města Prostějova“ + foto + foto

30.9.2016 - Fotografie ze školy

30.9.2016 - Žáci 1.B na dopravním hřišti