Základní škola Prostějov

ul. E. Valenty 52

horizontal rule

 

 

Škola
Dokumenty
Kalendář školy
Projekty
The English page
Die Deutsche Seite
Pусский язык
Klub přátel školy
Školní poradenské pracoviště

Informace - elektronický přístupový systém

Rychlé odkazy - naše aktivity:

 

Projekt "Příroda školní zahrady pro všechny smysly" (podpořeno Olomouckým krajem)

    

       

 

 

 VIDEO

   

Rozvrh hodin Jídelníček Informační systém Školní pošta

Výběrová řízení

  Události - 2019/2020:          

   Zápis do 1. tříd - 26. 4. 2019 Výsledek zápisu do 1. tříd

   Aktuální fotografie z adopce na dálku

  Říjen

  1. 10. - Aktivita žáků 5.B v projektu "Poznáváme les" (P. Novotná)

  2. 10. - Žáci 1.A v knihovně

  2. 10. - Finanční gramotnost - "Abeceda peněz" pro žáky 4.A

  3. 10. - Zapojení do projektu "My travel post card" - D. Navrátil se žáky 9.A, str. 16 - 26

  3. 10.  - Certifikát Fondu SIDUS

  4. 10. - „GET UP and GOALS!“ - žákovská konference v Olomouci

  4. 10. - Badatelská práce "Filtrace" - 8.B

  4. 10. - Žáci 5.B se zúčastnili akce "Oslavy lesa na Floře" v Olomouci

  7. - 8. 10. - Seznamovací adaptační pobyt žáků 6.A (Baldovec, R. Kovářová)

  8. 10. - Radostná práce ve 3.B

  10. 10. - Žáci 3.A vítali na radnici nové občánky Prostějova

  11. 10. - Barevný říjen ve škole

  Září

  2. pondělí - Zahájení školního roku

  2. 9. - Primátor města Prostějova přivítal dnes školáky na Základní škole E. Valenty (foto www.prostejov.eu)

  5. 9. - Žáci 1. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 (pořádá Sportcentrum-DDM Prostějov)

  5. 9. Žáci 5.B na Burze volného času

  5. 9. Žáci 2.B na akci Sportcentra - DDM v Prostějově

  5. 9. Žáci 4.B na Burze volného času

  6. 9. Žáci 2. stupně se zúčastnili aktivit v Aréně her Burzy volného času 2019 - foto + diplom

  12. 9. - Žáci 4.A v TOBOGA BONGO parku v Brně  + 4.B

  12. 9. - Žáci 2.A stavěli domečky pro zvířátka

  12. 9. - Žáci 2.A na plaveckém výcviku

  18. 9. - Army test ve 2.B a ve 2.A

  20. 9. - "Valentka na kole" + foto

  23. 9. - Žáci 6.A uklízeli okolí Hloučele

  28. 9. - Další akce KPŠ (společně s Okrašlovacím spolkem PV) - úklid okolí Hloučele a školy.... + informace + článek v tisku